Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image
Duyurular
18 Kasım 2016 12:13

 

2016-2017 ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM ORTAK SINAVLARDA (TEOG-1) DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

ORTAK SINAVLAR HAKKINDA GENEL AÇIKLAMALAR

 

 • 8’inci sınıflar için 1. dönem ortak sınavları; 23 Kasım 2016 Çarşamba ve 24 Kasım 2016 Perşembe günleri yapılacaktır.
 • Her sınav günü, üç dersin yazılısı ayrı ayrı saatlerde olacak şekilde bir oturum hâlinde yapılacaktır.
 • Her ders yazılısı için 20 soru sorulacak, 40 dakika verilecek olup ders yazılıları arası dinlenme süresi 30 dakika olacaktır.
 • Ortak Sınavlarda A, B, C ve D kitapçığı olmak üzere dört çeşit kitapçık verilecektir.
 • Ortak Sınavların gerçekleştirileceği her bir dersin sınavı yurt içi ve yurt dışı sınav merkezlerinde, Türkiye saati ile saat 09.00, 10.10 ve 11.20'de aynı anda başlayacak ve tamamlanacaktır.
 • Ortak Sınavlar birinci oturumda sırasıyla Türkçe, matematik, din kültürü ve ahlâk bilgisi ders yazılıları, ikinci oturumda ise fen bilimleri, T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil ders yazılıları gerçekleştirilecektir.
 • Okullarda emniyet görevlileri tarafından üst araması yapılmayacaktır; ancak sınav güvenlik kutularının açılması ve kapatılmasına kadar geçen süre içinde her binada 1 (bir) kolluk personeli bulunacaktır.
 • Sınav süresince görevliler haricindeki kişilerin sınav salonlarının bulunduğu binalara girmelerine izin vermeyecektir.
 • Öğrencilerin, kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar hariç sınava; ders dokümanı, sözlük, hesap cetveli, hesap makinası, çanta, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlarla girmelerine izin vermeyecektir.
 • Her dersin sınavı başladıktan sonra ilk 15 dakika içinde gelen öğrencileri sınava alacak, bu öğrencilere ek süre vermeyecektir.
 • Öğrenciler, ders yazılı sınavı başladıktan sonra ilk 20 (yirmi) dakika sınav salonundan çıkmayacak (sağlık durumu nedeni hariç), bu süre tamamlandıktan sonra talep eden öğrencinin cevap kâğıdını teslim alarak öğrenci yoklama listesini silinmez kalem ile imzalattırır ve sınav salonundan çıkmasına izin verir.
 • Her ders yazılı sınavının tamamlanmasına 5 (beş) dakika kala hiçbir öğrenciyi sınav salonundan çıkarmaz.
 • Sınav sırasında öğrencilerin sağlık sebebi dışında dışarı çıkmasına izin vermez, zorunlu durumlarda öğrenciye koridorda görevli yedek gözetmen eşlik eder. Bu durumda öğrenciye ek süre tanımaz. Yanında yedek gözetmen olmadan salondan çıkan öğrencileri tekrar sınava almaz, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını beraberinde götürmesine izin vermez.
 • Sınavda kullanılan soru kitapçıklarını, sınavın ikinci gün oturumu tamamlandıktan sonraki gün isteyen öğrencilere dağıtacaktır.
 • Öğrenciler, öğrenci yoklama listesinde belirtilen sınıf ve sıra numarasında oturacaktır. Gerektiğinde öğrencinin yerini değiştirme yetkisi sınıflarda bulunan salon görevlilerine ait olacaktır.
 • Öğrenciler sınav öncesinde soru kitapçıklarını kontrol ederek eksik sayfa veya baskı hatası tespit ederse kitapçığın değiştirilmesini ister.
 • Öğrenci, cevap kâğıdında yazılı olan T.C. kimlik numarası, adı ve soyadı bilgilerini kontrol eder, hata varsa sınav görevlilerine söyler, sınav görevlileri bu durumu tutanak altına alır. Öğrencinin adına düzenlenmiş cevap kâğıdı bulunmuyorsa veya kullanılamayacak durumdaysa yedek cevap kâğıdı verilir.
 • Öğrenci bilgileri, yedek cevap kâğıdında boş olarak gönderileceği için bu bilgiler öğrenci tarafından tam ve eksiksiz olarak kodlanır. Kullanılan yedek cevap kâğıdının doğru ve eksiksiz olarak kodlandığı salon görevlilerince kontrol edilir.
 • Öğrenciler, cevap kâğıdı üzerindeki kitapçık türü ve cevap bilgileri işaretlemelerini siyah yumuşak uçlu kurşun kalemle yapacaktır.
 • Öğrenciler, cevap kâğıdındaki imza bölümüne imzasını silinmeyen bir kalemle atacaktır.
 • Soru kitapçığının A, B, C ve D olmak üzere dört ayrı türü olup öğrenci, A kitapçığını kullanıyorsa cevap kâğıdında kitapçık türü bölümünün “A” yuvarlağını, B kitapçığını kullanıyorsa “B” yuvarlağını, C kitapçığını kullanıyorsa “C” yuvarlağını ve D kitapçığını kullanıyorsa “D” yuvarlağını işaretler. Salon görevlileri de doğru işaretlemenin yapılmasını kontrol eder.

 

Sınav başlamadan önce aşağıdaki hususlar öğrencilere duyurulur:

 • Her sorunun 4 (dört) seçeneği vardır. Bu seçeneklerden sadece bir tanesi doğru cevaptır. Birden fazla cevap seçeneğinin işaretlenmesi hâlinde bu soruya verilen cevap, optik okuyucu tarafından yanlış cevap olarak değerlendirilecektir.
 • Öğrenciler, cevaplarını siyah yumuşak uçlu kurşun kalemle, soru kitapçığında yer alan açıklamalarda ve cevap kâğıdında belirtilen örnekte olduğu gibi, yuvarlağın dışına taşırmadan cevap kâğıdında ilgili seçeneği bularak işaretleyeceklerdir.
 • Örnek işaretleme yapılmaması sebebiyle optik okuyucu tarafından okunamayan işaretlemelerde o soruya verilen cevap doğru olarak kabul edilmeyecektir.
 • Cevap kâğıdına işaretlenmeyen cevaplar değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu nedenle sorulara verilen cevaplar, cevap kâğıdına işaretlenecektir.
 • Cevap kâğıdında bulunan “Bu alanda işaretleme yapmayınız.” kısmı hiçbir şekilde işaretlenmeyecektir.

 

*Okulumuz Öğrencileri için Önemli Duyuru*

 • Sabah saat 8.30 da tüm öğrenciler okulda bulunacaklardır.
 • Okula veli ve araç girişi yapılamayacaktır.
 • Öğrenci cep telefonları güvenliğe teslim edilecektir.
 • Okulumuz güvenlik kapısında öğrenci yoklaması alınacaktır.
 • Öğrencilerimiz yanlarında kimlik (Nüfus cüzdanı, fotoğraf olması zorunlu değildir), su, kalem ve silgi bulundurmalıdır