Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image
Kütüphane

 


        Okulumuz kütüphanesi, modern kütüphanecilik ilkeleri doğrultusunda, eğitim ve öğretim hayatını destekler. Atatürk ilke ve inkılâpları çizgisinde sosyal, kültürel, sanatsal, elefltirel ve estetik değerlere sahip bilgi toplumu yaratılmasına yönelik çağdaş ve araştırmacı insan yetiştirilmesine katkı sağlar.Ulusal ve uluslararası düzeyde adından söz ettiren okul kütüphaneleri arasındayız.


        Kaynaklarımız Dewey Onlu Sınıflama sistemine göre sınışandırılarak kullanıcıların kendi başlarına araştırma yapmalarını sağlayan, açık raf sistemine göre düzenlenmiştir. Koleksiyonumuzun alfabetik sıralı listeleri demirbaş numarasına, kitap adına, yazar adına ve konularına göre bilgisayarda ve yazılı ortamda bulunmaktadır.Koleksiyon oluşturma, üye kaydetme, ilişik kesme ve ödünç verme işlemlerini MEB Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği’ne göre yürütmekteyiz.