Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image
Araştıma Geliştirme Merkezi (ARGEM)

Araştıma Geliştirme Merkezi (ARGEM)

Ölçme ve değerlendirme eğitim sürecinin ayrılmaz ve tamamlayıcı bir parçasıdır. Her alanla ilgili eğitimi planlama ve uygulama aşamaları incelendiğinde, ölçme ve değerlendirmenin eğitim sürecini tamamlayan bir uygulama olduğu görülecektir.(Alison, 1999). Eğitimde ölçme, öncelikle bir öğretim etkinliğine dayalı olarak gerçekleştirilir; değerlendirme ise, ancak bu ölçme sonuçlara dayanılarak yapılabilir.

Yürütülen öğretimin ne derece etkili ve verimli olduğunun belirlenmesi işi, öğretim sürecinin denetlenmesini gerektirmektedir. Öyleyse yapılması gereken şey, bireylerin onlara kazandırılması düşünülen davranışları öğrenmiş olup olmadıklarını, öğrenmişlerse ne derece yetkinlik ve kararlılıkla öğrenmiş olduklarını saptamaktır. Bu durum, ölçme ve değerlendirmenin önemini ön plana çıkarmaktadır.

Birimimiz değişen Ulusal Sınavlara alt yapı oluşturacak uzman ve teknolojik programlara sahiptir. Birim içinde çoktan seçmeli soruların yanında açık uçlu, doğru/yanlış, kısa cevaplı vb. sınav mantıklarına yönelik araştırma-geliştirme faaliyetleri yürütülmekte olup, soru veri tabanımız kaliteli, özgün ve güncel tutularak gelişletilmektedir.

Ölçme ve Değerlendirme Görev Alanları

 • Öğrencilerin genel başarı seviyesini, öğrenme güçlüğü çekilen konuların tespit işlerini, ilgili zümre başkanı ve öğretmenlerle işbirliği yaparak tespit eder. Öğretmen öğrenci ve okulun başarısını gözlemler, öğretim sürecinin verimliliği hakkında tespitlerde bulunur ve bu yönde tedbirler almak için önerilerde bulunur.
 • Her dönem her dersten belirlenen tarihlerde okulun bütün öğrencilerinin katıldığı, okul seviye tespit sınavlarının yapılmasını organize eder. Yapılan sınav sonuçlarını tüm yönetici, öğretmen, veli ve öğrencilere duyurur. Öğrencinin ferdî başarısı ile şubesi içindeki ve okulun aynı sınıfları içindeki başarı derecesini tespit eder. Her öğrencinin derslere göre başarı grafiğini çıkarır.
 • Ölçme değerlendirme faaliyetleri sonunda yaptığı tespitleri bir rapor halinde ilgililere iletilmek üzere okul idaresine sunar. Ölçme ve değerlendirme biriminde sınav sorularını hazırlayabilmek amacı ile soru bankası oluşturur.
 • Öğretmenlerle işbirliği içerisinde okul performans görevi ve portfolyo çalışmalarını organize eder ve arşiv oluşturur. Okul müdürlüklerinin yıl içinde ihtiyaç duyduğu anketlerin geliştirilmesi ve uygulanması çalışmasını yapar, anket sonuçlarını ilgililere iletmek üzere okul idaresine sunar.
 • Gerekli olduğu durumlarda öğretmenlere eğitim seminerleri düzenler. Öğretmenler ile birlikte yıl içinde sınav dışında yapılacak çalışmaların organizasyonunu yapar. (bilgi okuryazarlığı, performans görevi, proje vb) Öğretmen ve okul müdürlüklerinin yaptığı ölçek (ABKÖ, Çoklu Zeka, Tutum vb.) uygulamalarının analizlerini yapar, sonuçlarını ilgililere sunar.
 • Gazi Üniversitesi tarafından bilim danışma kurulu üyesi olarak birime atanan öğretim üyesi ile ihtiyaç dâhilinde çalışmalar yapar.
 • Öğrenci işleri tarafından birime iletilen Ulusal Sınav sonuçlarının analizleri yapılır, rapor olarak ilgililere sunulur. İhtiyaç dâhilinde veli ve öğrenci bilgilendirmeleri yapar.

Birimimizce İlköğretimde Uygulanmakta  Olan Çalışmalar

 • Hazırbulunuşluk Sınavı :

Okulumuz öğrencilerine her yeni sınıf seviyesi başında uygulanan Hazırbulunuşluk Sınavı, bir önceki sınıf seviye bilgilerini kazanımsal ölçmek ve değerlendirmek adına uygulanan bir sınavdır.

 • Kazanım Değerlendirme Sınavı (KDS) :

Okulumuz öğrencilerine ünite kazanımlarındaki seviyelerini ve varsa eksikliklerini tespit etmek adına ünite bitimi sonrası uygulanan bir sınavdır. Öğretmenler, PDR Birimi ve ARGEM Birimi değerlendirmesi sonucu kazanım eksikliği görülen öğrencilerimize eksik kazanıma yönelik etüt programı uygulanır.

 • Cambridge Ön Hazırlık Sınavı :

Okulumuz öğrencilerine İngilizce Cambridge  Sertifikasyon Sınavıları öncesi sınav deneyimi kazandırmak ve seviyelerini tespit etmek adına  uygulanan bir sınavdır.

 • Kur Belirleme Sınavı :

Okulumuz Tamamlayı Eğitim Programına (TEP) dahil öğrencilerimizin dönem içinde kurlarını belirlemek ve seviyelerini tespit etmek adına uygulanan bir sınavdır.

 • Kurs Sonrası Deneme :

Okulumuz Tamamlayıcı Eğitim Programına (TEP) dahil öğrencilerimizin kazanım seviyelerini tespit etmek ve Ulusal Sınavlara (SBS,OKS,TEOG vs..) hazırlık mahiyetinde uygulanan bir sınavdır.

 • Akademik Düzey Belirleme Sınavı (Dışarıdan Alım Sınavı) :

Okulumuz öğrencileri ve okulumuzda eğitim-öğretim görmek isteyen Aday 5.-6.-7. ve 8.sınıf öğrencileri için düzenlenen bir sınavdır.

Sınav soruları Gazi Üniversitesi akademisyenlerinden oluşan sınav komisyonu tarafında hazırlanır.

Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Okulları Öğrenci Burs, İndirim ve Ödül Yönetmeliğine göre burs verilir.

Sınıf Seviyelerine Göre Öğretim Yılı Boyunca Uygulanan Sınavlar

İlkokul 4. Sınıflar

 • 1 Adet Hazırbulunuşluk Sınavı
 • 2 Adet KDS (Kazanım Değerlendirme Sınavı)
 • 2 Adet İngilizce Sınavı ( Cambridge Ön Hazırlık Sınavı)

Ortaokul 5. Sınıflar

 • 1 Adet Hazırbulunuşluk Sınavı
 • 4 Adet KDS  (Kazanım Değerlendirme Sınavı)

Ortaokul 6. Sınıflar

 • 1 Adet Hazırbulunuşluk Sınavı
 • 4 Adet KDS (Kazanım Değerlendirme Sınavı)

Ortaokul 7. Sınıflar

 • 1 Adet Hazırbulunuşluk Sınavı
 • 4 Adet KDS (Kazanım Değerlendirme Sınavı)  
 • 2 Adet Kur Belirleme Sınavı (TEP)
 • 4 Adet Kurs Sonrası Deneme (TEP)

Ortaokul 8. Sınıflar

 • 1 Adet Hazırbulunuşuk Sınavı
 • 4 Adet KDS (Kazanım Değerlendirme Sınavı).
 • 6 Adet Kurs Sonrası Deneme (TEP)
 • Ulusal Sınavlara yakın tarihlerde Yoğun Program uygulanarak sınav sayılarında değişiklik yapılmaktadır.                 

 

Umut ÇAKMAK

ARGEM Koordinatörü

Tel: 0312 232 2812 / 118